දරු උපතින් පසු සුදුසු ආහාර

මවක් වූ ඔබ ගර්භනී කාලයේ මෙන්ම දරු ප්‍රසුතියේදී විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දුන් බව නිසැකයි. ගර්භනීභාවයෙන් සහ දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු ඔබට විවේක…

Read more

නොමේරු දරුවාට නිසි පෝෂණය ලබාදීම

නොමේරු දරු උපතක් යනු ඔබ තරමක් තැති ගැන්වීමකට ලක් කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් මත ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් නොමේරු ද…

Read more

දරු ප්‍රසූතිය සිදුවන දින සහ ඒ ආසන්න දින කිහිපය

දරු ප්‍රසූතිය කියන්නේ ඔබ සති 40 පුරා ගත කළ ඔබේ ගර්භනී සමයේ උපරිමයයි. ලස්සන නිරෝගී කිරිකැටියෙක් ඔබේ දෝතට ලැබීම හැම ගර්භනී මවකගේම අපේක්ෂ…

Read more

[video] දරු උපතට රෝහලක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිය යුතු දේ...

දරු උපතකට වෛද්‍යවරයෙක් තෝරා ගැනීම පමණක් නොවේ තමන්ට අවශ්‍ය ඉහල තත්ත්වයේ සේවයක් ලබා දෙන රෝහලක් තෝරා ගැනීමත් ඉතා වැදගත්. එසේ තෝරා ගැනීමේද…

Read more

Pre-Term Labor

It is the dream of every pregnant mother to have a perfectly healthy baby. For this to happen your baby must grow and mature inside yo…

Read more

Caesarean Section

Caesarean section is so common that it has become a lifestyle statement. Although vaginal delivery is the natural method recommended…

Read more
Page 3 of 5

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook