වර්ණදේහ අසාමාන්‍යතාවක් නිසා දරුවාට විය හැකි බලපෑම්

ඔබේ දරු පැටියා මෙලොව එලිය දැකීම ඔබට අපරිමිත සතුට දනවන අවස්තාවක්. එම අවස්ථාවේ ඔබේ සතුට දුකකට හැරෙන්නට පුළුවන් එම දරු පැටියා යම්කිසි කාය…

Read more

දරු උපතින් පසු බර අඩු කර ගැනීම

දරු උපතක් සමග තම සිරුරේ බර වැඩිවීම ඉතාම සාමාන්ය කරුණක්. නමුත් දරු ප්රසුඋතියෙන් මාස 6ක් ගත වන විට පෙර තිබු සාමාන්ය බර දක්වා ශරීර ස්කන්ධ…

Read more

මාස 1ත් 7ත් අතර ළදරුවා

ඔබේ දරුවාගේ උපත ඔබගේ ජීවිතයේ සුවිසල්ම සිහිනයක් සැබෑවීමන් ලෙස හැඳින්වීම වැරදි නැත. දැන් ඔබ ඉතා උද්යෝගයෙන් බලා සිටින්නේ දරුවාගේ ක්රියාකා…

Read more

Breastfeeding for your baby

Breastfeeding has some pretty amazing benefits for baby; it can be a tough skill to master for some moms. But use right away to be a b…

Read more

මවක් වු ඔබේ වැලන්ටයින් සමරනවාද?

මවක් වු ඔබේ වැලන්ටයින් සමරනවාද?

මවක් වීම ජිවිතයේ අපුරු අත්දැකීමක්. ඔබේ දරුවා කුස පිලිසිද ගත් දා ඉදන් ඔබ පරිස්සන් වෙන්නෙ ඕනෑවටත් වැඩියෙන…

Read more
Page 4 of 5

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook