ඔබේ අලුත උපන් ළදරුවාට සුව පහසු නින්දක් සලසන්නේ කෙසේද?

අලුත් උපන් දරුවන් එකිනෙකාට වෙනස් වේ. නමුත් සමහර සමානකම්ද දැක ගත හැක. ඔබේ බිලිදාට  මෙලොව  නුහුරු නුපුරුදු අලුත් තැනකි. පරිසරය හුරු වන්න…

Read more

ඔබේ දරුවාගේ පෙකණි වැල හා සම්බන්ධයෙන් ඇති විය හැකි ගැටළු

ඔබේ බිළිඳා ඔබේ කුස තුල වැඩෙන විට ඔක්සිජන් හා ආහාර ලබා ගන්නේ පෙකණි වැල හරහා. පෙකණි වැලේ රුධිරය ගෙන යන ධමනි දෙකක් හා ශිරාවක් තිබෙනවා. ශි…

Read more

සිසේරියන් ක්‍රමයකින් පසුව නැවත සාමාන්‍ය ක්‍රමයට දරු උපතකට යොමු වීමේ අවස්තාව පවතීද

ඔබට සිසේරියන් දරු උපතකින් පසුව නැවත සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ දරු උපතක් සදහා යොමු වීමට සැරසෙනවා නම් එය ඉතා සාර්ථක වීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතිනවා.…

Read more

මළදරු උපත්

තම ආදරණීය අයෙකුගෙන් වෙන් වීම ඉතාම දුකට කරුණකි. ඔබ පෙරුම් පුරා බලා සිටි ළදරුවා ක්ෂණයකින් ඔබ හැර ගොස් ඇති බව දැනුනොත් එය පහසුවෙන් දරා ගත…

Read more

දරු උපතින් පසු පවුල් සැලසුම්කරණය හා උපත් පාලනය

පවුල් සැලසුම්කරණය බොහොම සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. පවුල් සැලසුම්කරණය ගැන කථා කරන විට අපේ සිතට එන්නේ උපත් පාලන ක්‍රම ගැන පමණයි. එහෙත් ඔබගේ කැදැ…

Read more

පවුල් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව උපත් පාලනය

පවුල් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව තවත් දරුවන් ඉපදීම වැලැක්වීමට ස්ථිර උපත් පාලන ක්‍රම යොදා ගත හැකියි. මේවා ඉතාමත් ම ආරක්ෂාකාරී, ඉතා සාර්ථක ස…

Read more
Page 2 of 5

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook