ලමා කාලයේ දී ඇති වන කණේ ආසාදන

ඔබේ දරුවාගේ කණ

ඔබේ දරුවාගේ කණ කොටස් තුනකට බෙදා දැක්විය හැකියි. කන් පෙත්ත හා පිටත ශ්‍රවණ නාලය (කන් බෙරය දක්වා) කොටස පිටත කණ ලෙස හැඳින්ව…

Read more

ළමා කාලයේ තරබාරු බව

තරබාරු බව යනු උසට සරිලන ප්‍රමාණයට වඩා අධික බරක් තිබීමයි. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය අනුව ඔබට ඔබේ දරුවාගේ සිරුර සාමාන්‍ය ද, අධි බර ද හෝ තරබාරු…

Read more

Undescended testes

Undescended testes is medically called “cryptorchidism”. It means hidden testes. It is a very common condition among new born babies.…

Read more

නිවසේදී දරුවන්ට සිදුවන හදිසි අනතුරු වලක්වා ගනිමු.

අපිට නිතර දෙවේලේ සිදුවන හදිසි අනතුරු, අපේම නොසැලකිලිමත් භාවය නිසා වීමේ හැකියාව බොහොයී. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දරු උපතේ සිට විමසිලිමත් ව…

Read more

පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ගැටළු

සමහර විට ඔබට නොයෙක් ශාරීරික ප්‍රශ්න හමුවේ මානසික පීඩනයක් දැනෙනවා ඇති. ඒත් තනි සෛලයක සිට වර්ධනය වී, ඔබට සාමාන්‍ය ශරීරයක් හා සාමාන්‍ය අඟ…

Read more

Foreskin doesn’t roll back

Fore skin not rolling back is medically known as “phimosis”. It is a common condition among males. Around 10% of male children has non…

Read more

ඔබගේ දරුවා සෑම විටම හඬන්නේ ඇයි.

තමන්ගේ දරු පැටියෙක් හඬා වැටෙන විට බලා සිටිය හැක්කේ කාටද? වයස අවුරුදු එකකට වඩා අඩු දරුවන් හැඩීම බොහොමයක් වෙලාවට සිදු වන්නේ ලෙඩ රෝග හෝ එ…

Read more

ළමා මානසික සුවතාවය පිලිබඳ අප දැනගත යුතු වන්නේ ඇයි ?

කාන්තාවකගේ උත්තරීතරම පදවිය වන මවු පදවිය ලද ඔබ හෝ එය ලැබීමට ඇඟිලි ගණින ඔබ හෝ, ඔබගේ දෝතට පත් කිරිකැටියා මතු යම් දිනක, සමාජයේ වටිනා මිනිස…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook