දරුවාට ඝන ආහාර හදුන්වා දිය යුතුයේ කුමන අවදියේද?

ඔබේ දරුවාට මවුකිරි හැර වෙනත් ආහාර හැදින්වාදීමට හොදම කාලය ඔහුගේ වයස මාස හය පසුවූ  විටයි. එම කාලය වන තෙක් දරුවාට අත්‍යවශ්‍ය සියලුම පෝෂණ…

Read more

පෙර ළමා විය වර්ධනයට වැදගත් වන සෙල්ලන් උපකරණ

ඔබ දැක තිබෙනවාද පූස් පැටවූ තමන්ගේ අම්ම සමග සෙල්ලම් අයුරු? ඒ අම්මලාට කිසිවෙක් කියා නොදුන්නත් ඔවුන් දන්නවා තම පැටියන්ට අනාගතයේදී දඩයමක්…

Read more

ඔබේ දරුවාගේ කථනය ප්‍රමාද ද?

පසුගිය ලිපියේදී අප ඔබ සමග දරුවාගේ කථන වර්ධනය ගැන සාකච්ඡා කළෙමු. මෙම ලිපියෙන් ඔබට දරුවාගේ කථනයේ ප්‍රමාදයක් තිබේද යන්න තේරුම් ගැනීමටත් ඒ…

Read more

[වීඩියෝව] මවු කිරි දීමට උදවු වන හෝමෝන ක්‍රියාවලියයන් 2

මව් කිරි දීමට හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරිත්වය බලපාන අයුරු අප මිට පෙර වීඩියෝව මගින් ගෙන ආවෙමු මෙවර එහි දෙවන කොටස මම වීඩියෝව හරහා ගෙන්නෙමු.

ඔබ…

Read more

[වීඩියෝව] මගේ දරුවා දඟකාර ඇයි?

කුඩා දරුවන් ඉතා දඟකාරයි. එම දඟකාරකම් බලා සතුටු වීමට දෙමාපියන් සියල්ලෝම කැමතියි. නමුත් ඇතැම් විටක එම දඟකාරකම් ඔබගේ සිතට කරදරයක් වන අවස්…

Read more

[වීඩියෝව] මවු කිරි දීම දරුවා ලෙඩ රෝගවලින් ගලවා ගැනීමට උදවු වන අයුරු...

මව් කිරි ලබා දීම දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට වැදගත් වන ආකාරය ගැන ඔබ දැනුවත්ද? එම කාරණය පිලිබදව වැදගත් වීඩියෝවක් අප ඔබ වෙත ගෙන එනුයේ එය පි…

Read more

[වීඩියෝව] මව් කිරි ලබා දීම පිලිබදව වැදගත් උපදෙස්

මව් කිරි ලබා දීම ඔබ ඉතා වදයට පත් වන කරුණක් බව අප දන්නවා. මෙම වීඩියෝව මගින් මව් කිරි දීම පිළිබද විශේෂඥ උපදෙස් ලබා දීමට අප බලා පොරොත්තු…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook