[වීඩියෝව] මවු කිරි දීමට උදවු වන හෝමෝන ක්‍රියාවලියයන් 1

මව් කිරි ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට හෝමෝන වල කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත්ය. මෙම පිළිබද සරල විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් පහත වීඩියෝව හරහා අපි ගෙන එ…

Read more

[වීඩියෝව] මව් කිරි දීම සදහා පියයුරු හැඩ ගැසී ඇති ආකාරය

<pමව් කිරි දීම සදහා ඔබගේ පියයුරු විශේෂයෙන්ම හැඩගැසී ඇත. එය පිලිබදව දැනුමක් පැවතීම මවක් වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එය පිලිබද විශේෂඥ ද…

Read more

[වීඩියෝව] අලුත උපන් දරුවා නිතරම හඬන්නේ නම්...

ඔබගේ අලුත උපන් සිගිති දරුවා සැමවිටම හැඩීම ඔබටත් මහත් දුක්ගෙන දෙන හා මහත්  අසහනයකාරී අවස්ථාවකි.  දරුවා මෙසේ අඩන්නේ බඩගිනි වූ විට හෝ වෙන…

Read more

[වීඩියෝව] ඔබේ දරුවාට පරිසරයත් සමග හැදී වැඩෙන්න ඉඩ දෙන්න

ඔබේ දරුවා හැදී වැඩෙන පරිසරය දරුවාගේ මානසික මෙන්ම ශාරීරික වර්ධනයටද වැදගත්ය. ඔබ අවට පරිසරය පිළිබදව දැනුවත්ව සිටීම ඔබ කල යුත්තකි. ඔබගේ දර…

Read more

ඔබේ දරුවා දන්ත වෛද්‍ය වරයා වෙත ගෙන යෑමට සුදුසු අවස්ථාව

ඔබේ බිලිඳාගේ සිනහව දකින විට ඔබෙත් පවුලේ සැමගේත් සිත සතුටින් පිනා යනු නොඅනුමානයි. මුලින් මුලින් දත් නැති විදුරුමහ සමග පින්බර ආච්චි අම්ම…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook