අත දරුවන්ටත් පිහිනන්න පුලුවන් - වීඩියෝව නරඹන්න!

Hits: 2912 times

ඇත දරුවකු කාලයේම පිහිනන්න පුරුදු කළා නම් හොඳයි නේද? ඔබ පුදුමයට පත්වෙයි මෙම වීඩියෝව දැක්කොත්, ඉතා කුඩා ළදරුවෝ වැඩිහිටියන් සමග හරි හරියට පීනන අයුරු!

හැබැයි ඔබ තනියම මෙය කරන්න එපා, සුදුසුකම්ලත් ළමා පිහිනුම් උපදේශකයකු සමග පමණයි කල යුත්තේ...

 

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the "recommend" button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති "recommend" ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි! 

 

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook