[වීඩියෝව] දරුවාට මවු කිරි දීම වැදගත් ඇයි?

Hits: 1719 times

මව් කිරි ලබා දීම දරුවාගේ වර්ධනයට වැදගත් වන ආකාරය පිලිබදව විශේෂඥ දැනුම ඔබට මෙම වීඩියෝව හරහා ගෙන ඒමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

<>

ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටළු අසන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න, Ask a Doctor | වෛද්‍යවරයාගෙන් අසන්න

.................

මෙම වීඩියෝව ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති "recommend" ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the "recommend" button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

................

 

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook