[වීඩියෝව] අලුත උපන් දරුවා නිතරම හඬන්නේ නම්...

Hits: 1639 times

ඔබගේ අලුත උපන් සිගිති දරුවා සැමවිටම හැඩීම ඔබටත් මහත් දුක්ගෙන දෙන හා මහත්  අසහනයකාරී අවස්ථාවකි.  දරුවා මෙසේ අඩන්නේ බඩගිනි වූ විට හෝ වෙනත් වෙනයම් කරුණක් නිසා විය හැකියි එපිලිබද වැඩිපුර තොරතුරු දැනගැනීම සදහා මෙම වීඩියෝව බලන්න.  

ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටළු අසන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න, Ask a Doctor | වෛද්‍යවරයාගෙන් අසන්න

.................

මෙම වීඩියෝව ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති "recommend" ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

If you found this video interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the "recommend" button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

................

This video was brought to you by/ මෙම වීඩියෝව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ:

Pears Happy Baby Learning Center

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook