කුඩා දරුවන්ගේ අසාත්මිකතාවයන් - Allergies in Children

Hits: 1301 times

කුඩා දරුවන්ගේ විතරක් නෙවෙයි වැඩිහිටි අපේත් ශරීරය විවිධ දේවල් වලට අසාත්මිකතාවයක් දක්වනවා. සමහර අසාත්මිකතා කෙතරම් දරුණුයිද කියනවා නම් ඒවා නිසා මරණය පවා අත්වූ අවස්ථා තිබෙනවා. ඉතින් මේ අසාත්මිකතා ගැන දරුවාගේ කුඩා කාලයේ සිටම ඔබ දැනුවත්ව සිටියොත් අනාගතයේ සිදුවිය හැකි ගැටළු බොහොමයක් මග හරවා ගන්න පුළුවන්.

 

මෙම වීඩියෝවෙන් අප ගෙන එන්නේ ළමා රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වගේම අසාත්මිකතා සම්බන්ධවත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කර ඇති වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහතා විසින් අසාත්මිකතා ගැන කරන හඳුන්වා දීමක්. ඔහු පවසන ආකාරයට අසාත්මිකතා ගැන පෙර සිටම දැනුවත්ව සිට හැකි නම් තමන් අසාත්මික වන්නේ කුමන දේ වලටද යන්න පැහැදිළිව දැන සිටීමෙන් සෞඛ්‍ය ගැටළු වලින් වැලකී සිටිය හැකි බවයි.

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook