ප්‍රවේසම් සහගත ලිංගික චර්යාවන් ඇති කරගැනීමේ වැදගත් කම

ලිංගික සේවනය යනු මනුෂ්‍යයන් ඇතුළු බොහෝ සත්ත්ව කොට්ටාශ වල පවතින ස්වභාවික හැසිරීමකි. මනුෂ්‍යයන් තම වර්ගයා පවත්වාගෙන යාමටත්, ස්වකීය සතුට…

Read more

Importance of safe sex

For the majority of us sexual activities bring about nothing but pleasure.It is quite beneficial for your physical as well as emotiona…

Read more

[වීඩියෝව] හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම

බොහොමයක් යුවල අතර හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම ගැන නිසි වැටහීමක් නැහැ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා මිත්‍යා මත වලට මුලා වෙලා. ඔබ සියලු දෙනාම ඒ ගැන නිසි අ…

Read more

ගර්භණීභාවයට පෙර ශාරීරික ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීම

දෛනික ශාරීරික ව්‍යායාම් ඔබගේ ජීවන රටාවට එකතුකර ගැනීමෙන් ඔබට යහපත් සෞඛ්‍යයක් භුක්ති විඳීමට සහ ඔබගේ ශරීරය ගර්භනීකාලයට සූදානම් කරගත හැකිය…

Read more

[වීඩියෝව] උතුම් මවු පදවිය ලැබීමට සූදානම් වන ඔබට ඔවදනක්...

විවාහප්‍රාප්ත යුවලකගේ ඊළඟ පැතුම දරු සම්පතක සුරතල් බැලීමයි. ඉතින් සාර්ථක ගැබ් ගැනීමකට සහ ගැටළු අවම දරු උපතකට නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් වලින…

Read more

5 common birth control methods

How to get access to birth control has been problem from early days. Until U.S. Supreme Courts withdrew it in 1965, the Comstock law b…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook