කාන්තාවන් තුල පිළිකා අවධානම

පිළිකාව ලෝකයේ සිදුවන මරණ සඳහා ප්‍රධාන හේතුකාරකයකි. පිළිකාවට කාන්තා පිරිමි බේදයක් නොමැත. සැම පුද්ගලයකුම සතු ඉන්ද්‍රියයන් වන අමාශය, මොලය…

Read more

Common Cancers in Women

Cancers are a menace. It is one of the leading causes of death in the world. Both men and women get cancers in organs they both have,…

Read more

IVF ප්‍රතිකර්මය ගැන හඳුන්වාදීමක්

විවාහයෙන් පසු දරු සම්පතක් ලැබීමේ සතුට අත්විඳින්නට ඕනෑම යුවලක් බලා සිටින බව රහසක් නොවේ. ඉතින් එවැනි යුවලකට දරු සම්පතක් ලැබීම නිසි කලට ස…

Read more

[වීඩියෝව] තරුණියක් වන ඔබ සිදු කර ගත යුතු වෛද්‍ය පරීක්ෂා

වැඩි වියට පත් තරුණ කාන්තාවක් වෛද්‍ය සායනයකට යන්නේ බොහෝ විට තමන්ට යම්කිසි අසනීපයක රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට පමණයි... නමුත් තරුණියක් ලෙස ඔබේ…

Read more

[වීඩියෝව] ගර්භණී භාවය දැනගැනීමට පරීක්ෂාව සහ මුල් කාලයේ ඔබ කල යුතු දේ...

ඔබත් ගැබ් ගැනීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේ නම් තමන් ගැබ් ගැන ඇතිදැයි නිතර විමසිල්ලෙන් ඇති. ඒ වගේම යම් යුවලක් බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්තාවක…

Read more

මඳ සරු බව දරු සුරතල් බැලීමට බාධාවක් නොවේ

මෙයට පෙර අපි සාකච්චා කල පරිදි විවිධ හේතු මත දරු පිළිසිඳ ගැනීම් සිදු නොවීම දැකිය හැකියි. විවාහප්‍රාප්ත යුවලක් ඉතා ආසාවෙන් බලා සිටින දරු…

Read more

IUI ප්‍රතිකර්මය පියවරින් පියවර

මඳ සරු බව රෝගයක් නොවන බවත් එයට ඉතා පහසුවෙන් ප්‍රතිකර්ම සිදුකල හැකි බවත් අපි මෙයට පෙර සාකච්චා කළා ඔබට මතක ඇති. ඒ අතර වඩා ප්‍රසිද්ධ ප්‍ර…

Read more

Early Pregnancy Symptoms

The onset and degree of pregnancy symptoms will vary within women. Many women experience them within days of conception, others take a…

Read more

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook