[වීඩියෝව] උතුම් මවු පදවිය ලැබීමට සූදානම් වන ඔබට ඔවදනක්...

Hits: 8708 times

විවාහප්‍රාප්ත යුවලකගේ ඊළඟ පැතුම දරු සම්පතක සුරතල් බැලීමයි. ඉතින් සාර්ථක ගැබ් ගැනීමකට සහ ගැටළු අවම දරු උපතකට නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් ලැබෙන සහයෝගය කියා නිම කරන්න බැරි තරම් වටිනවා... මේ වීඩියෝවේ සඳහන් වන්නේ එසේ දරු සුරතල් බැලීමට සූදානම් වන ඔබට නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නිශේන්ද්‍ර කරුණාරත්න මහතාගේ උපදෙස් ටිකක්...

................

ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටළු අසන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න, Ask a Doctor | වෛද්‍යවරයාගෙන් අසන්න

.................

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති "share" ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the "recommend" button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

................

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook