ගර්භණී සමයේ සුව නින්දක්...

 ගර්භණි සමයේ සිදුවන හෝමෝනමය බලපෑම සහ ශාරීරික අපහසුතාවය ඔබේ නින්දට බලපෑම් ඇති කරවන්නට පුළුවන්. ගර්භණි සමය පුරාවටම මව්වරු තමන්ටම ආවේණික…

Read more

අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ එදිනෙදා ආහාර වලින් ගන්න!

 අද කාලයේ අපි පුරුදු වී සිටින්නේ හැකි පමණ පහසුවෙන් සියලු දේ පැකට් එකකින් මිලදී ගන්නටයි. නමුත් ඔබට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂණය එසේ පැකට් වලින් ලබා…

Read more

රීසස් ප්‍රතිදේහ ජනනය

මිට පෙර ඔබගේ පළමු දරු උපතෙන් පසුව රුධිර වර්ගයේ පවතින ගැටළුවක් නිසා ඔබට කිසියම් එන්නතක් ලබා දුන්නාද? ඔබ ඔබගේ ප්‍රසව වෛද්‍ය වරයා වෙත පළම…

Read more

Subcategories

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook