ලංකා හොස්පිටල්ස් මගින් නොමිලේ පවත්වන මවු පිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

Hits: 2440 times

ලංකා හොස්පිටල්ස් මගින් නොමිලේ පවත්වන මවු පිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 50 වැනි වරටත් පැවැත්වේ. මෙම ඉතා සුවිශේෂී වැඩසටහනට සහභාගී වීමට ඔබ සැමට විශේෂඥ වෛද්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය ඔබ සැමට ආරාධනා කරයි...

දිනය : 2015, ජූනි 27

වෙලාව : උදෑසන 9

ස්ථානය : ලංකා හොස්පිටල්ස්, 578, ඇල්විටිගල මාවත (බේස්ලයින් පාර), නාරාහේන්පිට කොළඹ 05

(ගාලු පාරේ සිට වැල්ලවත්ත හන්දියෙන් හෝ හයිලෙවල් පාරේ සිට කිරුළපන හන්දියෙන් බස් මාර්ග අංක 141, බොරැල්ල හන්දියේ සිට බස් අංක 103)

 දුරකථන අංක 0718563587 හෙද පාලිකා චමිකා මහත්මිය 

 

 

 

 

Loading...

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook