අලුත උපන් දරුවාගේ පෝෂණය, මව් පියවරුන් ඉතාම වැදගත් ලෙස අවදානය යොමු කල යුතු මාතෘකාවක්. අලුත උපන් දරුවාගේ පෝෂණය පිළිබද සවිස්තරාත්මක විස්ලේෂණයක් මෙම වීඩියෝව හරහා අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

මව් කිරි දීම සදහා ඔබගේ පියයුරු විශේෂයෙන්ම හැඩගැසී ඇත. එය පිලිබදව දැනුමක් පැවතීම මවක් වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එය පිලිබද විශේෂඥ දැනුම මෙම වීඩියෝව හරහා ඔබට ලබා ගත හැකියි.

ඩවුන්ස් සහ ලක්ෂණ සහිත දරුවකු ගර්භනී කාලයේදීම හදුනා ගැනීම සදහා පවතින විවිද පරීක්ෂණ පිලිඹද ඔබව දැනුවත් කිරීමට මෙම වීඩියෝව ඉතා වැදගත් වේවි.

මව් කිරි ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට හෝමෝන වල කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත්ය. මෙම පිළිබද සරල විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් පහත වීඩියෝව හරහා අපි ගෙන එන්නෙමු.

මව් කිරි ලබා දීම ඔබ ඉතා වදයට පත් වන කරුණක් බව අප දන්නවා. මෙම වීඩියෝව මගින් මව් කිරි දීම පිළිබද විශේෂඥ උපදෙස් ලබා දීමට අප බලා පොරොත්තු වෙමු.

මව් කිරි ලබා දීම දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට වැදගත් වන ආකාරය ගැන ඔබ දැනුවත්ද? එම කාරණය පිලිබදව වැදගත් වීඩියෝවක් අප ඔබ වෙත ගෙන එනුයේ එය පිලිබදව දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් කාරණයක් නිසාය.

කුඩා දරුවන් ඉතා දඟකාරයි. එම දඟකාරකම් බලා සතුටු වීමට දෙමාපියන් සියල්ලෝම කැමතියි. නමුත් ඇතැම් විටක එම දඟකාරකම් ඔබගේ සිතට කරදරයක් වන අවස්ථා නොයෙකුත්ව ඇති. කුඩා දරුවන්ගේ දඟකාරකම් පිළිඹඳ මෙම වීඩියෝව ඔබට ඉතා වැදගත් වේවි.

මව් කිරි දීමට හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරිත්වය බලපාන අයුරු අප මිට පෙර වීඩියෝව මගින් ගෙන ආවෙමු මෙවර එහි දෙවන කොටස මම වීඩියෝව හරහා ගෙන්නෙමු.

Page 3 of 3

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook