[වීඩියෝ] අලුත උපන් ඔබේ දරුවාගේ ආරක්ෂාව

Published in Delivery [Videos]
Read 811 times

දරුවාගේ ජීවිතයේ මුල්ම සති කිහිපය ඉතා වැදගත්. ඒ කාලයේ ඔබේ දරුවා කෙසේ තබා ගත යුතුද, මවු කිරි දීම ආරම්භයේ සැලකිය යුතු කරුණු මොනවාද ආදිය ඔබ දැනගත යුතුම වෙනවා...

 

ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයේ ළමා රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය L.P.C. සමන් කුමාර මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන් පටිගත් කල පහත වීඩියෝව බලන්න.

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook