[වීඩියෝව] ඔබේ දරුවාට පරිසරයත් සමග හැදී වැඩෙන්න ඉඩ දෙන්න

Published in Growing Child [Videos]
Read 379 times

ඔබේ දරුවා හැදී වැඩෙන පරිසරය දරුවාගේ මානසික මෙන්ම ශාරීරික වර්ධනයටද වැදගත්ය. ඔබ අවට පරිසරය පිළිබදව දැනුවත්ව සිටීම ඔබ කල යුත්තකි. ඔබගේ දරුවා අවට පරිසරයත් සමග වැඩෙන්නට ඉඩ හරින්න බියවන්න එපා. එපිලිබද විශේෂඥ දැනුම විශේෂඥවෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහතාගෙන් මෙම වීඩියෝව හරහා ඔබට ලබා ගත හැක.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook