[වීඩියෝව] දරුවන් නිතරම තරහ ගන්නේ ඇයි?

Published in Growing Child [Videos]
Read 438 times

ඔබගේ දරුවා වයසින් වැඩෙත්ම නිතරම තරහා ගැනීම ඔබ නිරීක්ෂණය කරාද? දරුවා තරහා ගැනීමට හේතුව, ඇතැම් විට ඔබට සිතාගැනීමට වත් නොහැකි වූ අවස්ථා තිබෙන්නට  ඇති. දරුවා මෙලෙස තරහා ගැනීමට හේතුන් මොනවාද යන්න පිළිඹඳව විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහතා සමග සිදුකරන ලද විශේෂ සාකච්ඡාව මෙම වීඩියෝවේ අන්තර්ගතයි.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook