[වීඩියෝ] අලුත උපන් දරුවාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය

Published in Growing Child [Videos]
Read 624 times

අලුත උපන් දරුවාගේ කුඩා වෙනස්කමක් වුනත් අපව තැති ගැන්මකට ලක් කරන බව අලුත් දෙයක් නොවේ. ඉතින් අපි විමසා බලමු මොනවාද අලුත උපන් දරුවෙකුගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් විය යුත්තේ කියා.

 

ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයේ ළමා රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන් පටිගත් කල පහත වීඩියෝව බලන්න.

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook