[වීඩියෝ] ගර්භාෂයෙන් පිටත දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීම (Ectopic Pregnancy)

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 832 times

දරු පිළිසිඳ ගැනීමක් වී ඇති බව ඔබ අප සැමට ඉතා සතුටු දායක ආරංචියක්. නමුත් එම පිළිසිඳ ගැනීම නිසි ලෙස ගර්භාෂයේ සිදු වී නොමැති නම් ඔබට එය අනතුරු දායක ලෙස බලපාන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඒ ගැන දැනුවත්ව සිටින්න මෙම වීඩියෝව බලන්න.

එවිට ඔබට පුළුවන් තත්වය දරුණු වීමට පෙර නිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට.

 

මෙම වීඩියෝව නාරි හා ප්‍රසව රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලන් කාලිදාස රොඩ්රිගෝ මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන්.

 

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook