[වීඩියෝව] කුස තුල සිටින දරුවාට දියවැඩියාව බලපාන අයුරු සහ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි සංකූලතා

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 488 times

ගර්භණී සමයේ ඇතිවන දියවැඩියාව නිසි ලෙස පාලනය නොකලොත් මවටත් දරුවාටත් ඇතිවන සංකුලතා සහ එම තත්වය පාලනය කිරීම ගැන ඔබ දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත්

 

මෙම වීඩියෝව කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ කායික රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන්.

සැ.යු: පහත දැක්වෙන වීඩියෝව තුන් වන්නැයි. පළමු සහ දෙවන වීඩියෝ වලට link එක පහත දැක්වේ:

පළමු කොටස: ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව යනු කුමක්ද?

දෙවන කොටස: ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව හඳුනා ගැනීම සහ පාලනය

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook