[වීඩියෝව] ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව හඳුනා ගැනීම සහ පාලනය

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 480 times

ගර්භණී සමයේ දියවැඩියා තත්වයට ඔබ බඳුන් වෙලාද යන්න දැන ගන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම එය මනා ලෙස පාලනය ඉතා වැදගත්. නැතිනම් දරුවාටත් ඔබටත් අනතුරක් විය හැකියි.

මෙම වීඩියෝව කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ කායික රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන්.

සැ.යු: පහත දැක්වෙන වීඩියෝව දෙවැන්නයි. පළමු සහ තුන්වන වීඩියෝ වලට link එක පහත දැක්වේ:

පළමු කොටස: ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව යනු කුමක්ද?

තුන්වන කොටස: කුස තුල සිටින දරුවාට දියවැඩියාව බලපාන අයුරු සහ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි සංකූලතා

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook