[වීඩියෝ] ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව යනු කුමක්ද?

Published in Pregnancy [Vedios]
Read 482 times

ගර්භණී සමය අභියෝග වලින් පිරුන එකක්. අද කාලයේ නිතර අසන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව. ඔබ ඒ ගැන මනා දැනුමක් ලැබීම අනිවාර්යයි.

මෙම වීඩියෝව කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ කායික රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා සමග කල සාකච්චාවක් ඇසුරෙන්.

සැ.යු: පහත දැක්වෙන වීඩියෝව පළමු වන්නැයි. දෙවන සහ තුන්වන වීඩියෝ වලට link පහත දැක්වේ:

දෙවන කොටස: ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව හඳුනා ගැනීම සහ පාලනය

තුන්වන කොටස: කුස තුල සිටින දරුවාට දියවැඩියාව බලපාන අයුරු සහ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි සංකූලතා

පහත දැක්වෙන Youtube වීඩියෝව නරඹන්න.

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook