[වීඩියෝව] ගැබ්ගෙල පිළිකා ගැන දැනුවත් වන්න

Published in Pre Pregnancy [Videos]
Read 568 times

ගැබ්ගෙල පිළිකා යනු කාන්තාවන්ට මරු කැඳවීමට සමත් පිළිකාවක්. නමුත් වාසනාවකට මෙන් වර්තමානයේ මෙය හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව සුලභව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ උපදෙස් ගෙන එන නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලන් කාලිදාස රොඩ්රිගෝ මහතා ගේ වීඩියෝව මෙහි නරඹන්න.

 

Last modified on Wednesday, 06 May 2015 17:21

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook