[වීඩියෝව] හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම

Published in Pre Pregnancy [Videos]
Read 927 times

බොහොමයක් යුවල අතර හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම ගැන නිසි වැටහීමක් නැහැ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා මිත්‍යා මත වලට මුලා වෙලා. ඔබ සියලු දෙනාම ඒ ගැන නිසි අවබෝධය ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඉතින් අද අප ඔබේ වෙත ගෙන එන්නේ ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයේ නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලන් කාලිදාස රොඩ්රිගෝ මහතා ලබා දෙන උපදෙස් පෙළක්.

 

Last modified on Friday, 26 June 2015 10:36

Follow us on Facebook

Join Our Community

Sign in with Facebook